HomeKATEGORI PRODUKTali Baja / Wire rope

Tali Baja / Wire rope

Tali Kawat Baja

Tali kawat baja atau sering dikenal dengan Wire Rope adalah tali yang dibuat dari kumpulan jalinan serat-serat baja. Wire rope digunakan pada peralatan berat yang berfungsi sebagai alat pengangkat dan pengangkut. Beberapa kawat baja (steel wire) dipintal disebut strand. Kemudian beberapa strand dijalin pula pada serat inti (core) sehingga membentuk suatu jalinan ang disebut tali kawat baja.
Untuk mengangkat dan menurunkan beban digunakan tali baja yang digulungkan pada drum. Tali baja dibuat dari bahan baja yang mempunyai batas tegangan tarik antara b = 130 – 180 kg/mm2, yaitu tegangan putus pada tali baja tersebut.

Showing all 9 results